Behandling av personopplysninger

Visma behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere henvendelser fra deg og bygge opp en interesseprofil. Interesseprofilen brukes til å tilpasse sidevisninger på hjemmesidene våre for å sørge for at du ser den informasjonen som er mest relevant for deg. Vi kan også bruke personopplysningene dine for å kontakte deg og interesseprofilen din til å formidle informasjon og tilbud.

For at vi skal kunne danne oss et bilde av hva du er interessert i, bruker vi informasjonen du selv oppgir til oss, og registrerer hvordan du bruker sidene og appen vår. På abonnementssiden vår kan du når som helst oppdatere interessene dine eller velge at du ikke vil motta videre informasjon fra Visma. Der kan du også be om å få slettet denne typen personopplysninger, og du kan trekke tilbake samtykket du har gitt til videre behandling av personopplysninger om deg til formålene som er beskrevet her.

Hvis du verken har besøkt Vismas nettsider eller vist noen interesse for informasjonen vi har sendt deg de siste 24 månedene, slettes personopplysningene om deg automatisk.

For å kunne tilby deg tjenester vi tror du kan være interessert i, kan det være at vi deler personopplysninger om deg med andre selskaper i Visma-konsernet. Visma deler ikke personopplysninger om deg med andre eksterne tredjeparter enn dem som fungerer som leverandører av IT-systemene våre. Vi ivaretar sikkerheten til personopplysningene og rettighetene dine gjennom databehandleravtaler med de nevnte leverandørene. Noen av disse eksterne tredjepartene befinner seg i land utenfor EU/EØS. Her garanterer Visma at det foreligger et rettslig grunnlag for overføring av personopplysningene om deg til tredjepartene som er etablert i de aktuelle landene, enten i henhold til Privacy Shield eller EUs standardkontraktsvilkår. Oracle er et eksempel på en slik tredjepart, som blant annet er lokalisert i USA, og som Visma bruker som leverandør av markedsføringsverktøyet Eloqua (et profileringsverktøy).  

Ta kontakt med oss på privacy@visma.com hvis du ønsker mer informasjon om underleverandørene våre og dokumentasjon i forbindelse med dette, eller hvis du har andre spørsmål om hvordan Visma behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å be om innsyn i og korrigering av personopplysninger om deg, samt å protestere mot eller kreve at vi begrenser omfanget av behandlingen av personopplysninger om deg. Du har også rett til dataportabilitet og til å klage inn Vismas behandling av personopplysninger om deg til Datatilsynet.

 
Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg, i retningslinjene våre for personvern. Du kan også lese om hvordan vi bruker informasjonskapsler, i retningslinjene våre for informasjonskapsler. 

keyboard_arrow_up